مشاوره قبل از ازدواج


پیوند زناشویی امضای یک تعهد دو جانبه برای مدت باقی عمر است ، همین یک جمله کافیست تا اشخاص نسبت به ورود در چنین تصمیمی بسیار سختگیرانه عمل کنند.پیوندی که اگر دوستی ، لذت و تفریح چاشنی آن نباشد به زودی رو به خمودگی و زوال خواهد گذاشت . اگر بخاهید سختگیرانه فکر کنید هرگز با آن مواجه نخواهید شد و اگر بخواهید سهل انگاری کنید هزینه گزافی را بدنبال خواهد داشت .لذا پیوند زناشویی را می توان ترکیبی از عشق و منطق قلمداد کرد و آن دوست داشتن است . این کلیات برای شروع یک زندگی زناشویی لازم است اما چطور می شود کیفیت و آگاهی در این رابطه را بالا برد؟.

 یکی از عوامل اصلی و مهم در ازدواج تشابهات فرهنگی است، موضوعی که میزان درک متقابل و زبان مشابه ایجاد می کند . زوجهایی که از دو فرهنگ متفاوت با یکدیگر ازدواج می کنند مدت زمانی را باید صرف شناخت و تعامل فرهنگی یکدیگر نمایند بعنوان مثال یکی از مراجعین میگفت در ابتدای ازدواج گمان میکردم همسرم با خانواده اش درگیری لفظی پیدا کرده ، در ادامه متوجه شدم در خانواده و کلا قومیت آنها گفتمان معمولی شبیه به مشاجرات ما است و آنها کلا بلند حرف می زنند و برای جملات تاکیدی تقریبا فریاد می زنند.

یا مراجع دیگری که با خانواده ای مواجه بود که در آن عروس پس از ازدواج جزء ما یملک خانواده همسرش محسوب می شد و در مورد او همه اعضای خانواده قدرت سلطه داشتند.

پس باید دقت کرد که با وجود تغییر نسلها و عصر حاضر همچنان در کشور ما تفاوتهای قومیتی وجود دارد که می تواند شکاف عمیقی با دیدگاه شما داشته باشد. از طرفی باید در نظر داشت که در بسیاری از کشورهای آسیایی همچنان ازدواج بین دو نفر شکل نمی گیرد بلکه ازدواج پیوند بین دو خانواده است، البته متاسم که این را می گویم اما تجربه سالها مشاوره در امور زوج و خانواده نشان می دهد همچنان بند ناف عاطفی زوجین خانواده مرجع جدا نمی شود و ازدواج در سطح خانواده ها شکل می گیرد و نه زوجین. طبیعتا به تفاهم رسیدن دو نفر بسیار ساده تر از به تفاهم رسیدن دو خانواده و یا گاهی دو قوم است.پس لازم است در امر ازدواج زوجین تفوتهای فرهنگی را در نظر گرفته، حدالامکان استقلال فردی خود را داشته باشند و در صورت وجود فرهنگهای بسیار متفاوت مدت بیشتری را صرف شناخت و بررسی زندگی مشترکشان قبل از ازدواج کنند.

نکته بعدی که در مشاوره قبل از ازدواج به آن میپردازیم مسئله همپوشانی فکری عقیدتی ، تحصیلی ،علایق و اهداف است ، مواردی که می باید زن و مرد در هنگام ازدواج سطوحی از تفاهم را نشان دهند یا در پایین ترین سطح آن این است که در این موارد تضاد نیاز وجود نداشته باشد بعنوان مثال اگر برای یک خانم موضوع تحصیلات بسیار حیاتی و مهم است اینطور نباشد که برای همسرش تحصیلات موضوعی فاقد ارزش و حتی ضد ارزش محسوب شود.

یکی از مواردی که ما در مجموعه مشاوره قبل از ازدواج به آن می پردازیم مبحث سلامت روان زوجین است که قبل از همه موارد فوق و در راس امر ازدواج حائز اهمیت است. چطور میتواند زندگی در کنار یک شخص با اختلال شخصیت شدید یا انحراف جنسی خاص یا یکی از اختلالات سایکوتیک به سرانجام مطلوبی برسد .ضمن اینکه زندگی مشترک با شخصی که بعنوان مثال اختلال شخصیتی شدیدی دارد میتواند آسیبهای جبران ناپذیری را در طرف مقابل ایجاد کند ، موضوعی که این روزها به کرات در بین مراجعینم شاهدش بوده ام.

در پایان انجام یک آزمون شخصیت شناسی برای شناخت نیازهای بنیادین ، تعارضات و عوامل خطر برای ازدواج صورت می گیرد . درمانگران مختلف ممکن است از روشهای گوناگونی برای شناخت ویژگیهای شخصیت استفاده کنند. آنچه در طول این سالها برای ما و بسیاری از همکاران مورد قبول بوده و از نظر علمی و تحقیقای معتبر می باشد در بین سایر روشهای شخصیت شناسی و دریافت اختلالات شخصیت ، بررسی طرحواره ها موضوعیست که آن را انتخاب نموده ایم.شخصیت شناسی بر مبنای طرحواره درمانی به ما این امکان را می دهد تا بفهمیم چه ویژگیهای مثبت و منفی در زوجین وجود دارد، آیا علت علاقه زوجین به هم جذابیتهای طرحواره ای بوده و آیا بر مبنای این ویژگیهای شخصیتی میتوان مشکلات آینده را پیش بینی کرد؟ طرحواره درمانی به این سوالات پاسخ می دهد و این آگاهی را در مشاوره قبل از ازدواج به وجود می آورد.

طرحواره درمانی ابتدا شناخت کافی را درمورد خود شخص به او می دهد سپس  هنگاهی که زوجین ابتدا به شناخت خود نائل شدند و ویژگیهای مثبت و منفی خود را شناختند ، درمانگر این آگاهی را ایجاد می کند که بر اساس تیپ شخصیتی هر کدام در چه موضوعاتی ممکن است دچار مسئله شوند و مهمتر اینکه چه ویژگیهایی را در خودشان باید درمان کنند تا در آینده کیفیت زناشویی بهتری را تجربه نمایند.

موضوع ازدواج و در اینجا مشاوره قبل از ازدواج نه چندان پیچیده است که زوجین را از ادامه روند ازدواج بازدارد یا ترسی ایجاد کند و نه آنقدر ساده که به راحتی از آن گذشت کنند و مسائل را تا هنگام وقوع و آسیب به تعویق بیندازند. در واقع علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد و مشاوره پیش از ازدواج به شما کمک میکند جلو هرگونه آسیب و تعارض شدید بعد از ازدواج را بگیرید. درمانگر هرگز پیشنهاد وصل یا جدایی به زوج نمیدهد و صرفا آنها را بررسی کرده و چالشها را عیان میکند ، بخشهای تاریک شخصیت افراد را به آنها نشان می دهد و احتمال شکست رابطه یا آسیب را بررسی میکند ، روشهای بهبود رابطه را بیان میکند و درصورت لزوم درمان شخصیت برای یکی یا هر دو پیشنهاد میکند . درمانگر تلاش میکند موارد ضعف رابطه را توسط زوجین بر طرف کند ، خلا های عاطفی را پیدا کند و رشد شخصیتی را در مراجعین تقویت کند. وظیفه درمانگر کمک به بهبود کیفیت  رابطه زوج ، برای شروع یک زندگی مشترک است.(مرتضی احمدی منش ، متخصص روانشناسی بالینی).